Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Radošo nodarbību pulciņa vadītāja pienākumu pildīšana”

06.12.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 52 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Radošo nodarbību pulciņa vadītāja pienākumu pildīšana”
EK projekta Nr.2005/017-495-03-01/1-27/38 „Manas un tavas pagātnes pēdas” ietvaros


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Inga Cepurniece
personas kods
220383-12155


Parka iela 4 – 1, Aizkalne,
Preiļu novads, LV-5301
Tālr.26047368


Ls 1162,80


7. Lēmuma pieņemšans datums: 2007. gada 06. decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007. gada 06. decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 06.12.2007.