5. decembrī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies Vides projektu noslēguma pasākumos Preiļu novadā

03.12.2007.


5. decembrī Vides ministrs Raimonds Vējonis viesosies Preiļu novadā, lai piedalītos divu Eiropas Savienības līdzfinansētu vides projektu noslēguma pasākumos – projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros noslēgtā līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Preiļos” noslēguma pasākumā, kā arī svinīgajā atkritumu šķirošanas punktu atklāšanā projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros.


Plkst. 11:00 ministrs piedalīsies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Preiļos” noslēguma pasākumā, kas notiks Preiļu novada kultūras nama konferenču zālē.


Būvdarbi tika veikti saskaņā ar 2006. gada 3. oktobrī noslēgto līgumu starp SIA „Preiļu saimnieks” un Pilnsabiedrību „STRABAG-BMGS” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Preiļos. Līguma summa ar PVN ir 3 748 067,61 eiro, savukārt, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” kopā sastāda 66% no attiecināmajām izmaksām.


Līguma ietvaros izbūvēts ūdensvads gandrīz 5 km garumā un kanalizācijas tīkli gandrīz 8 km garumā, veikta individuālo māju pieslēgumu no maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas līdz sarkanajai līnijai (robežlīnijai starp pašvaldības un privātīpašumu) izbūve. Tā rezultātā Preiļos 282 individuālās mājas pieslēgtas ūdensvadam, 352 mājām ir veikta kanalizācijas pieslēguma izbūve, kā arī izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc darbu pabeigšanas līguma izpildes laikā skartajās ielās ieklāts asfaltbetona segums.


Plkst. 12:00 Raimonds Vējonis projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros uzrunās Preiļu iedzīvotājus svinīgajā 20 atkritumu šķirošanas punktu atklāšanā Preiļu novadā.


Projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros tika uzsākta sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā, lai samazinātu noglabājamo atkritumu apjomu un nodrošinātu atkritumos esošo materiālu nodošanu pārstrādei. Projekts 158012,65 latu jeb 75% apmērā tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā un Attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.


Projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās tika izveidoti norobežoti konteineru laukumi ar cieto segumu – kopā 66 dalītās vākšanas punkti, kur tika uzstādīti 264 atkritumu konteineri papīra, plastmasas, stikla un sadzīves atkritumu dalītai vākšanai. Konteineru piegāde pašvaldībām izmaksāja 91 134 latus.


Papildus informācijai:
Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,
tel. 26556613, e-mail:
maija.paegle@preili.lv 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.