Pasākumi Preiļu 1. pamatskolā 3. decembrī

03.12.2007.

 3. decembrī plkst. 17.00 9. klašu vecāki, kuru bērniem ir prognozējams nepietiekams vērtējums mācībās 1. semestrī, tiek aicināti uz mazo pedagoģiskās  padomes sēdi. Sēdē piedalās skolas psihologs, sociālais pedagogs, mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji.
Tiek meklēti risinājumi, kā palīdzēt skolēniem, kuriem ir problēmas ar nesekmīgajām atzīmēm.


 Sākot ar 3. decembri sākumskolas skolēniem būs tikšanās ar policijas darbiniekiem, kas stāstīs par drošību uz ielām un ceļiem.


 3. decembrī 5. stundas laikā skolēniem notiks seminārs – nodarbība, kur būs iespējas uzzināt par bērnu tiesībām un pēc iespējām, kur griezties pēc palīdzības dažādās krīzes situācijās.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2007.