Notiks apmācības Preiļu nevalstiskajām organizācijām un interesentiem

04.12.2007.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”  Preili NGO Center
Reģ.Nr. 50008034721. Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006 SEB Unibankas filiālē, kods UNLALV2X026.
Adrese: Brīvības iela 7, Preiļi LV-5301. Tālr/fax: 5321603, e- pasts:
nvo@axel.lv


Preiļu NVO centrs apmācību cikla ietvaros  Preiļu rajona nevalstiskajām organizācijām un interesentiem organizē semināru par tēmu – „NVO grāmatvedības un lietvedības jautājumi” , kas notiks 2007. gada 4. decembrī plkst. 10.00,  biedrībā „Preiļu NVO centrs”, Brīvības ielā 7, Preiļos, uz kuru laipni aicināti pieteikties nevalstisko organizāciju, neformālo un interešu grupu pārstāvji  no  Preiļu rajona.


Semināra tēmas:
• Grāmatvedības uzskaite biedrībām un nodibinājumiem, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, grāmatvedības funkcijas nevalstiskajā organizācijā,
• Finanšu kontroles sistēmas pamatpunkti (ikmēneša bilance, fondu izmantošanas plūsma, ieņēmumu un izdevumu reģistrs, pamatlīdzekļu reģistrs, ziedojumu un dāvinājumu pārskats),
• Organizācijas gada pārskata sagatavošana,
• Organizācijas vadītāja atbildība,
• Lietvedība un arhivēšana, protokolēšana un lietu nomenklatūras sastādīšana.


Organizāciju pārstāvji līdz 03.12.2007. aicināti pieteikties pa tālruni 5321603 vai 28340855.


Semināra norisi finansē Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts


 

Pēdējās izmaiņas: 04.12.2007.