VOAVA uzsāk līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm

30.11.2007.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra)  uzsākusi līgumu slēgšanas procesu ar ambulatorajām ārstniecības iestādēm, tajā skaitā ģimenes ārstu praksēm. Atgādinām, ka iepriekšējie līgumi ar ārstniecības iestādēm uz trīs gadiem tika noslēgti 2004. gadā. Katru gadu tiek aktualizēti tikai finanšu  pielikumi. Šobrīd tiek gatavoti līgumi, lai tos noslēgtu jau uz pieciem gadiem par laika posmu no 2008. – 2011. gadam. Ar jaunajiem līguma pielikumiem par finansējuma apjomiem ārsti tiks iepazīstināti mēneša laikā no likuma „Par valsts budžetu 2008. gadam” stāšanos spēkā.


Jāatzīmē, ka 2008. finansējums veselības aprūpei ir būtiski pieaudzis. Vislielākais finansiālais pieaugums vidēji par 26 % paredzēts ģimenes ārstiem. Ģimenes ārsti saņems vidēji mēnesī par Ls 200 – Ls 350 vairāk. Māsas darbs ārsta praksē tiek apmaksāts atsevišķi un 2008. gadā tas būs Ls 392 (vidēji māsa mēnesī saņems Ls 585). Šī pieauguma ietvaros, 2008. gadā rasta iespēja piemaksāt ģimenes ārstiem Ls 40 mēnesī, kas būs kā piemaksa par reģistratora funkciju veikšanu, tādējādi vairāk laika veltot pacientiem.
Piemēram, vidēji liela ģimenes ārsta prakse, kurā reģistrēti 1800 pacienti, šobrīd saņem vidēji Ls 1 712, bet 2008. gadā, ar plānoto pieaugumu, Ls 1 940 mēnesī.


Arī pārējiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem plānotais finansējums 2008. gadā ir audzis. Stacionārajā aprūpē finansējums audzis vidēji par 12%, ambulatorajā aprūpē kopumā par 8 %, zobārstniecības tarifu pieaugums par 8 %, salīdzinoši ģimenes ārstu kapitācijas naudas pieaugums sastāda 20 % .


Aģentūra atgādina, ka, līdztekus finansējuma pieaugumam, par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu tiek pieprasīta arī detalizēta finanšu atskaite, kas, kā paredz Aģentūra var būt par iemeslu ilgstošam diskusijām līguma slēgšanas gaitā. Tā piemēram, līgumā tiek iestrādāti vairāki punkti, kas veicinātu un uzlabotu ģimenes ārstu darba efektivitāti un sniegtu augstāku kvalitāti pacientu aprūpē. Piemēram : ir jābūt pieejamai informācijai, ko apmaksā valsts un ko sniedz ģimenes ārsts, obligāti jābūt pieejamai informācijai par ģimenes ārsta aizvietošanu, konkrēti norādot ārsta aizvietotāja darba laikus un atrašanās vietu. Jaunajā līgumā tiks paredzēts, ka katram ģimenes ārstam būs jāsniedz informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu.


Neskatoties uz ievērojamo finansējuma pieaugumu, Aģentūra prognozē sarežģītu līgumslēgšanas procesu ar ģimenes ārstiem.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.