SVA aicina ražotājus un izplatītājus aktīvāk sniegt pieteikumus veselīguma norāžu izvietošanai uz pārtikas produktiem

30.11.2007.

Valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 7081549; mob. 26442452; fakss 7339006;
e-pasts:
prese@sva.lv; www.sva.lv


Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) aicina pārtikas (t.sk. uztura bagātinātāju) ražotājus, uzņēmumus un dažādas veselības asociācijas, būt aktīviem un atcerēties, ka tikai līdz šī gada 21. decembrim SVA Vides veselības daļā var iesniegt pieteikumu par veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.


Veselīguma norāde ir jebkura norāde, kas liecina par saikni starp produktu un tā labvēlīgo ietekmi uz veselību. Tā var būt teksta vai ilustrācijas veidā, grafisks vai simbolisks attēlojums pārtikas produkta marķējumā, kā arī reklāmā un noformējumā. Veselīguma norādes attiecināmas uz patērētājam piegādāto produktu, t.sk., nefasētu vai to, kuru tirgū piegādā vairumā, kā arī uz produktiem, kurus piegādā sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.


Atgādinām, ka sākot ar šī gada 1.jūliju, Latvija sāka piemērot Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu Nr.1924/2006 „Par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem”, kas paredz, ka dalībvalstīm jāizvērtē un jāapkopo savā valstī lietotās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem un kopā ar zinātnisko pamatojumu jānosūta Eiropas Komisijai. Šī prasība neattiecas uz citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotajiem pārtikas produktiem.


Regulas būtība: nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, proti, lai patērētājs saņemtu patiesu un pamatotu informāciju par pārtikas produktiem, kā arī harmonizēt uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošanu visās dalībvalstīs, „legalizēt” esošās un izskaustu no tirgus nepamatotas un maldinošas veselīguma norādes pārtikas produktu marķējumā.


Pieteikumu veselīguma norādes lietošanai SVA var iesniegt: ražotāji, kuri lieto vai vēlas lietot veselīguma norādes uz saviem produktiem; valsts medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociācijas, kuras vēlas uz pārtikas produktiem izvietot savas rekomendācijas vai ieteikumus; pārtikas uzņēmumi, kuri Latvijas Republikas tirgū realizē vai vēlas realizēt produktus no trešajām valstīm, uz kuriem ir veselīguma norādes.


Pieteikumam jāpievieno marķējuma paraugs un zinātniskais pamatojums (latviešu vai angļu valodā). Zinātniskajā pamatojumā jābūt ietvertai informācijai par norādē minētās vielas  fizioloģisko darbību, daudzumu, neesamību vai samazināto daudzumu pārtikas produktā, formu un tās izmantojamību organismā, kā arī pārtikas produkta daudzumu, kurš nodrošina apgalvoto uzturvērtības vai fizioloģisko ietekmi.


Sīkāka informācija atrodama SVA mājas lapā www.sva.gov.lv sadaļā Veselīguma norādes vai zvanot uz telefona numuru 7081646.


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Laura Bundule (7081549 vai 26442452)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.