Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Manas un Tavas pagātnes pēdas” asistenta pienākumu pildīšanu

31.10.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/44-P/M


3.Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā projekta Nr.2005/017-495-03-01/1-27/38 “Manas un Tavas pagātnes pēdas” asistenta pienākumu pildīšanu.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi


Rita Kokorīte,
p.k.190578-12158


Litavnieki, Preiļu pagasts,
Preiļu rajons, LV-5301Ls 1177.34


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007. gada 31. oktobrī


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  31. oktobrī 2007. gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2007.