Preiļu novada dome izsludina iepirkumu “Radošo nodarbību pulciņa vadītāja pienākumu pildīšana”

30.11.2007.

Projekts: Nr. 2005/017-495-03-01/1-27/38  “Manas un Tavas pagātnes pēdas”


Projekta kopējās izmaksas: 14185,62 LVL


Projekta īstenošanas laiks: 13 mēneši – no 2007.gada 1.novembra līdz 2008.gada 30. novembrim.


Galvenie veicamie pienākumi un prasības:
1. Būt atbildīgam par nodarbību saturu un sagatavošanu.
2. Sekot līdzi projekta izpildei atbilstoši projekta mērķiem un laika grafikam.
3. Iesniegt projekta vadītājai rakstisku atskaiti par nodarbību saturu un norisi.
4. Iesniegt rakstisku pieprasījumu par nepieciešamajiem materiāliem, atbilstoši nodarbību saturam.
5. Piedalās informatīvo un reklāmas materiālu apkopošanā un izplatīšanā.
6. Atbild par “Darba burtnīcu” izstrādi un saturu.
7. Piedalīties nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā arī pēc projekta ieviešanas termiņa noslēgšanās.
8. Veikt darbu projektā atbilstoši projekta pieteikumam, par darbu atskaitoties projekta vadītājai katru mēnesi.
9. Radošo nodarbību – pulciņa vadītāja pienākumu pildīšanas laiks – no 2007. gada 6. decembra līdz 2008. gada 30. novembrim.
10. Dokumenta par augstāko pedagoģisko izglītību kopija.


Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. PND 2007/52M


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 06.12.2007. plkst 10.00 Preiļu novada domes kancelejā: pieteikums un CV.


Paredzamā līgumcena: 1162,80 LVL ( tai skaitā nodokļi )


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu:
Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, pie Dienas centra vadītājas Anitras Sondores, tel.: 53 20124


Preiļu novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: V.Ivanovs


 

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2007.