Preiļu novada dome izsludina iepirkumu par projekta vadītāja asistenta pienākumu pildīšanu “Manas un Tavas pagātnes pēdas”

26.10.2007.

Projekts: Nr. 2005/017-495-03-01/1-27/38  “Manas un Tavas pagātnes pēdas”


Projekta kopējās izmaksas: 14185,62 LVL


Projekta īstenošanas laiks: 13 mēneši – no 2007.gada 1.novembra līdz 2008.gada 30. novembrim.


Galvenie veicamie pienākumi un prasības:
1. Nepieciešamības gadījumā pildīt projekta vadītājas pienākumus.
2. Atbildēt par publicitātes pasākumiem un to saturu.
3. Organizēt darbu ar projekta mērķgrupu un iesniegt rakstisku atskaiti projekta vadītājai.
4. Sekot līdzi projekta izpildei atbilstoši projekta mērķiem un laika grafikam.
5. Piedalīties visu nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā, arī pēc ieviešamā projekta termiņa noslēgšanās.
6. Veikt citus pienākumus projekta ietvaros saskaņā ar projekta vadītājas norādījumiem.
7. Projekta īstenošanas laiks– no 2007.gada 1.novembra līdz 2008.gada 30.novembrim.


Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. PND 2007/44PM


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 31.10.2007. plkst 10.00 Preiļu novada domes kancelejā: pieteikums un CV.


Paredzamā līgumcena: 1177,34 LVL


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu:
Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, pie Dienas centra vadītājas Anitras Sondores, tel.: 53 20124


Preiļu novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: V.Ivanovs

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2007.