Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Krēslu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

29.11.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 50 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Krēslu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Manas mēbeles”
Reģ.Nr.48701012678Juridiskā adrese: Torņa 4d, Aizkraukle, LV-5101
Veikla adrese: Brīvības iela 2,
Preiļi, LV- 5301
Tālr. 5322010


Ls 805,08


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007. gada 29. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007. gada 29. novembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2007.