Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Norādes Preiļu pilsētā – iepirkums”

28.11.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 48 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Norādes Preiļu pilsētā – iepirkums”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „EISMAS”
Reģ.Nr.40003846931


Šampētera iela 2,
Rīga, LV- 1046
Tālr. 67400737, 299278906
e-pasts: jsteins@eismas.eu


Ls 4 405,60


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007. gada 28. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007. gada 28. novembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 28.11.2007.