Preiļu novada dome izsludina iepirkumu par pedagogu pienākumu pildīšanu

23.07.2007.

Projekts: Nr.“VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā”


Projekta kopējās izmaksas: 54156,72 LVL


Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši – no 2007.gada 1.augusta līdz 2008.gada 31. jūlijam.


Nepieciešamais pedagogu skaits: 4 pedagogi


Galvenie veicamie pienākumi un prasības:
1. Būt atbildīgam par nodarbību saturu un sagatavošanu.
2. Sekot līdzi projekta izpildei atbilstoši projekta mērķiem un laika grafikam.
3. Iesniegt projekta vadītājai rakstisku atskaiti par nodarbību saturu un norisi.
4. Piedalīties nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā arī pēc projekta ieviešanas termiņa noslēgšanās.
5. Veikt darbu projektā atbilstoši projekta pieteikumam, par darbu atskaitoties projekta vadītājai katru mēnesi.
6. Pedagogu pienākumu pildīšanas laiks – no 2007.gada 3. septembra līdz 2008.gada 31. jūlijam
7. Dokumenta par augstāko pedagoģisko izglītību kopija.


Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. PND 2007/34-P/M


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 30.07.2007. plkst 10.00 Preiļu novada domes kancelejā: pieteikums un CV.


Paredzamā līgumcena katram pedagogam: 3168 LVL.


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu:
Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, pie Dienas centra vadītājas Anitras Sondores, tel.: 53 20124


Preiļu novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: V. Ivanovs


 

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2007.