Preiļu novada dome izsludina iepirkumu par projekta vadītājas asistenta pienākumu pildīšanu

23.07.2007.

Projekts: Nr.“VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā”


Projekta kopējās izmaksas: 54156,72 LVL


Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši – no 2007. gada 1. augusta līdz 2008. gada 31. jūlijam.


Galvenie veicamie pienākumi un prasības:
1. Nepieciešamības gadījumā pildīt projekta vadītājas pienākumus.
2. Atbildēt par publicitātes pasākumiem un to saturu.
3. Organizēt darbu ar projekta mērķgrupu un iesniegt rakstisku atskaiti projekta vadītājai.
4. Sekot līdzi projekta izpildei atbilstoši projekta mērķiem un laika grafikam.
5. Piedalīties visu nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā, arī pēc ieviešamā projekta termiņa noslēgšanās.
6. Veikt citus pienākumus projekta ietvaros saskaņā ar projekta vadītājas norādījumiem.
7. Projekta īstenošanas laiks – no 2007. gada 1. augusta līdz 2008. gada 31. jūlijam.


Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. PND 2007/33-P/M


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 30.07.2007. plkst 10.00 Preiļu novada domes kancelejā: pieteikums un CV.


Paredzamā līgumcena: 1440 LVL.


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu:
Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, pie Dienas centra vadītājas Anitras Sondores, tel.: 53 20124


Preiļu novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: V. Ivanovs


 

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2007.