Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā”

30.07.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/34-P/M


3.Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā ESF projekta Nr.VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” projekta pedagogu pienākumu pildīšanu,


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena


Sandra Rivča
p.k.180671-12177


Pogas, Upmalas pag.,
Vārkavas novads


Ls 3168.00


Ināra Dronga
p.k.030470-12150


L.Anspoki, Saunas pag.,
Preiļu rajons


Ls 3168.00


Marita Verze
p.k.191265-12168


Celtnieku iela 19,
Preiļi


Ls 3168.00


Zenta Andrejeva
p.k.110550-12177


Daugavpils iela70-4,
Preiļi


Ls 3168.00


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007. gada 30. jūlijā


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  30. jūlijs 2007. gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2007.