Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā”

30.07.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/33-P/M


3. Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā ESF projekta Nr.VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 “Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā” projekta vadītāja asistenta pienākumu pildīšanu,


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena


Artis Utināns,
p.k.270278-12157


Celtnieku iela 4-16, Preiļi


Ls 1440.00


7. Lēmuma pieņemšans datums, pamats: 2007. gada 30. jūlijā


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 30. jūlijs 2007. gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas prieksšēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2007.