Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – Preiļu novada domes sociālā dzīvokļa Jaunatnes ielā 10, Līčos, Preiļu novadā, remonts

27.11.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru –  Preiļu novada domes sociālā dzīvokļa Jaunatnes ielā 10, Līčos, Preiļu novadā, remonts, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 51 M.


Iepirkuma procedūra – Iepirkums robežās no Ls 1000 – 10000.


Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 04.12.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences (sertifikāta) kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr.26090943.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2007.