Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Informatīvā bukleta izgatavošana …”

22.11.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/47 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Informatīvā bukleta izgatavošana ES Interreg III A programmas projekta Nr.SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Latgales druka”
Reģ.Nr.40003199542


Baznīcas 28,
Rēzekne, LV- 4601
Tālr./fakss 4625938
e-pasts: druka@apollo.lvLs 2107,99


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 22.novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2007.gada 22.novembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2007.