Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Krēslu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

21.11.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Krēslu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/50 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – divu nedēļu laikā pēc līguma stāšanās spēkā.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 28.11.2007.g. līdz plkst.10.00.Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.53 21503, 26062805.

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2007.