Karjeras izglītība Preiļu 1. pamatskolā

20.11.2007.

Karjeras izglītība – tie ir mērķtiecīgi plānoti pasākumi, lai palīdzētu skolēniem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, kā arī, lai sniegtu zināšanas par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par dažādām profesijām, to iegūšanas iespējām un mācību iestādēm.


Plānojot karjeras izglītības attīstību, skolā ir notikusi aptauja, kurā iesaistījās 7. – 9.klašu skolēni, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji. Apkopojot skolēnu un skolotāju domas, ir nepieciešams aktualizēt karjeras izglītības darbu ciešā saistībā ar skolas mācību un audzināšanas darbu. Lai pilnveidotu karjeras izglītības darbu skolā, jautājumu risināšanā ir jāiesaistās skolas administrācijai, pedagogiem, skolas mediķim, psihologam, sociālajam pedagogam, bibliotēkas darbiniekiem, interešu izglītības programmu vadītājiem un vecākiem.


Digna Prodniece,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2007.