Pasākumi Preiļu 1. pamatskolā no 20. līdz 23. novembrim

20.11.2007.

21. novembrī konkurss ”Vai pazīsti Latviju” 9. klases skolēniem sadarbībā ar MK CDS (bioloģiski, ģeogrāfiski, vēsturiski un ķīmiski jautājumi par Latviju).


22. novembrī plkst. 12.00 skolas lasītavā 3. – 4. klašu skolēniem konkurss “Mana Latvija”.


23. novembrī Varakļānos Sadraudzības koncerts Varakļānu vidusskolā.


Līdz 26. novembrim MK apkopo Preiļu 1. pamatskolas pedagogu vajadzības profesionālās meistarības pilnveidošanai valsts piedāvātajos tālākizglītības kursos.


Līdz 26. novembrim Preiļu 1. pamatskolas skolotāji aicināti apspriest metodiskajās komisijās priekšlikumus skolas nākošā gada budžetam un iesniegt tos skolas administrācijai.

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2007.