Nolikums Latgales 2008. gada čempionāts zemledus makšķerēšanā

19.01.2008.

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt labākos Latgales sportistus zemledus makšķerēšanā.


Vieta un laiks
Latgales čempionāts notiek 2 posmos. Katrā no posmiem ir viena sacensību kārta. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs – četras stundas.


Sacensības notiks Preiļu rajona, Riebiņu novada, Rušonas pagasta ūdensslēpošanas bāzē „Bašķi”
1. posms – 19. janvārī.
2. posms – 8. martā.


Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst.7.30 līdz plkst. 8.45, sacensību atklāšana plkst. 9.00.


Čempionāta galvenais tiesnesis Elgasts Dimants (LMSF),  tiesnesis Žanna Kufina (Preiļu BJSS) sekretāre Mārīte Ancāne.


Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību  laiks un  var tikt mainīts. Par to ne vēlāk kā piecu dienu laikā pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies.


Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas un dalībnieki no Latgales pašvaldībām un rajoniem. Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 4 sportisti, kā arī individuāli – neierobežotā skaitā (dalībniekiem jāatsūta komandu nosaukums, sastāvs ar dalībnieku vārdiem, uzvārdiem un kontakttālruņiem ).


Par sportista maiņu jāpaziņo pirms katra posma sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, visā čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti.
Par līdzdalību abos posmos dalības maksa ir 20 Ls (no katra sacensību dalībnieka).


Dalības maksa jāpārskaita uz kontu: Akciju sabiedrība „SEB Latvijas Unibanka”, konta numurs LV 50 UNLA 0091 0220 8536 0, personas kods 180467-12157, Žannai Kufinai, ar norādi – zemledus sacensībām. Komandu un dalībnieku pieteikumus sūtīt pa faksu: Preiļu „BJSS” , fax.Nr. – 5322649, Žannai Kufinai. Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas.


Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc LMSF zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.


Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50cm no āliņģa. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa.


Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!


Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.


Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš abos sacensību posmos, vērtējot divu sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu . Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars divos posmos kopumā.
Par nepiedalīšanos kādā no kārtām sportists saņem punktus, atbilstošus vietai, kas seko pēc pēdējās.


Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot divu posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa (vērtētas tiek abas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars divos posmos kopumā.


Uzvarētāju apbalvošana
Labākās trīs komandas tiek apbalvotas ar  kausu, diplomiem un piemiņas balvām  Uzvarētājs individuālajā vērtējumā,  kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latgales 2008. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.


Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.


Piezīme: Dalības maksā tiek iekļauta dāvanu, kausu, medaļu iegāde, licence, kā arī tiks nodrošinātas karstas pusdienas visiem dalībniekiem


Kontakttālruņi: Elgasts Dimants- tālr.28757027; Žanna Kufina – tālr. 29919366


 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2008.