Sociālais dienests turpina pieņemt iesniegumus pabalsta komunālo maksājumu daļējai segšanai piešķiršanai

20.11.2007.

Sakarā ar 9. oktobrī veiktajiem grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” paplašinājies to personu loks, kurām ir iespēja saņemt pabalstu komunālo maksājumu daļējai segšanai.


Atgādināšu, ka līdz šā gada beigām vienreizējo gada pabalstu komunālo maksājumu daļējai segšanai (dzīvoklī ar centrālo apkuri – Ls 50.00, dzīvoklī ar malkas apkuri – Ls 40.00) var saņemt tās personas, kuras atbilst kādai no šīm grupām un šajā gadā pabalstu vēl nav saņēmušas:
• nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru pensija ir līdz Ls 135.00;
• nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru pensija ir līdz Ls 135.00 un kuru likumīgie apgādnieki (bērni, pilngadīgi mazbērni) materiālā vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi palīdzēt saviem apgādājamajiem (ko apliecina atbilstošs dokuments par apgādnieka ienākumu līmeni vai darbnespēju);
• nestrādājošu pensionāru ģimenes, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00.


Līdz grozījumu veikšanai uz pabalstu varēja pieteikties vientuļie pensionāri un invalīdi ar pensiju līdz Ls 100.00 un nestrādājošu pensionāru ģimenes, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedza Ls80.00.


Apkopotā informācija par periodu no 2. janvāra līdz 16. novembrim liecina, ka pabalstam komunālo maksājumu daļējai segšanai izlietoti Ls 12050 no dienesta budžeta (kopumā atvēlēti Ls 13500), tādejādi kaut daļēji palīdzot 266 mājsaimniecībām Preiļu novadā. Vairumā gadījumu pabalsts piešķirts pensionāriem un invalīdiem: 109 mājsaimniecībām ar centrālo apkuri un 54 – ar malkas apkuri. Savukārt, trūcīgajām ģimenēm (ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 60) vairumā gadījumu pabalsts piešķirts mājokļos ar malkas apkuri – 71 mājsaimniecība, ar centrālo apkuri – 32 mājsaimniecības.


Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2007.