Līdzekļi saimniecību modernizācijai tiks piešķirti atbilstoši reģionālajam principam

16.11.2007.

Pirmajiem diviem Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumiem lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesnieguši 1016 projektu pieteikumus, no kuriem pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” iesniegti 934 pieteikumi, un pasākumā „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” – 82 pieteikumi.


Pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” pieteiktais sabiedriskais finansējums ir 29,4 miljoni latu. Kopējais pirmās kārtas finansējums lauku saimniecību modernizācijai bija paredzēts 32 miljonu latu apmērā. Līdz ar to pirmajai projektu pieņemšanas kārtai paredzētais finansējums ir pietiekošs, pāri palikuši aptuveni 2,6 miljoni latu.


Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā” pielikumā „Lauku saimniecību modernizācija” noteikts, ka „Lauku atbalsta dienests nodrošina vienmērīgu šajos noteikumos paredzētā sabiedriskā finansējuma sadali starp Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, un sabiedriskā finansējuma sadale ir proporcionāla Vienotajam platību maksājumam deklarētajām platībām, kas fiksētas uz 2007. gada 1. februāri.”


Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze skaidro: „Līdz šim ne visi ir pareizi izpratuši šo noteikumu attiecīgo punktu. Tajā teikts, ka programmai paredzēto naudas līdzekļu sadalījums starp reģionālajām pārvaldēm ir noteikts katrai kārtai. Kopējais finansējums ir noteikts starp Lauku atbalsta dienesta Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm nevis tieši katrai kārtai, bet gan visā plānošanas periodā.”


Lauku attīstības plāna pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” paredzēto naudas līdzekļu sadalījuma reģionālais princips paliek spēkā vismaz līdz programmēšanas perioda otrajai pusei, t.i. līdz 2010. gadam, kad līdzekļu sadalījums varētu tikt pārskatīts atkarībā no to apguves. „Svarīgi, lai programmēšanas perioda beigās neveidotos situācija, ka nauda kādā reģionā vai arī kopumā netiek apgūta un tā jāatdod atpakaļ Eiropas Savienībai,” uzsver M.Roze.


Lauku attīstības plāna pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” pirmajai kārtai piešķirtais finansējums kopumā Latvijā nav pilnībā iztērēts, lai arī atsevišķos reģionos iesniegto projektu apjoms pārsniedz indikatīvi noteikto finansējumu reģionam šajā kārtā. „Ja reiz kārtai pieteiktajiem projektiem naudas pietiek, tad šajā situācijā sapratīgi būtu daļu kārtā neizmantotā finansējuma novirzīt tiem reģioniem, kur savukārt atbalsta naudas pietrūkst. Būtībā šie reģioni sāks izmantot nākotnes naudu,” norāda zemkopības ministrs.


„Reģioniem, kuriem šajā kārtā visu finansējumu nav izdevies apgūt, šo neizmantoto daļu varam pieskaitīt klāt nākošajai kārtai, lai tādējādi, cerot uz lauksaimnieku aktivitāti nākošajā kārtā, reģionam dotu iespēju izmantot visu tam līdz šim pienākošos finansējumu. Tas nozīmē: ja nākotnē kādai kārtai kopumā pietrūks finansējuma, tad tomēr būs nepieciešams projektus rindot un reģiona ietvaros apstiprināt tikai tos, kuriem pietiks finansējuma,” saka M.Roze.


Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumiem – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” lauksaimnieki varēja pieteikties no 3. septembra līdz 3. oktobrim. Projektu izvērtēšana notiks piecus mēnešus. Pēc tam sekos pieteikumu pieņemšanas otrā kārta, kas provizoriski plānota 2008.gada janvārī.


Lidija Veigule,
Preiļu pagasta lauku attīstības speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.