Darba devējiem ziņas par darba ņēmējiem būtu jāiesniedz divas reizes mēnesī

16.11.2007.

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, tālr. 7021632, Fakss 7021618,
www.lm.gov.lv


Lai efektīvāk cīnītos ar nelegālo nodarbinātību, darba devējiem ziņas par nodarbinātajiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs jāiesniedz divas reizes mēnesī nevis vienu, kā tas ir patlaban, rosina Labklājības ministrija (LM).


„Šobrīd visu informāciju par darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba VID saņem ar nobīdi līdz pusotram mēnesim no faktiskās darbā pieņemšanas dienas. Tas ir tādēļ, ka darba devēji informāciju par darbinieku var iesniegt līdz nākamā mēneša piektajam datumam pēc darbinieka pieņemšanas darbā. Tādējādi VDI inspektoriem un amatpersonām ir jāpaļaujas uz darba devēju iesniegto ziņu patiesumu par iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem darba līgumiem, nostrādāto periodu un saņemto algu,” skaidro LM speciālisti.


Biežāka informācijas sniegšana palīdzētu kontrolējošām institūcijām sekmīgāk pārbaudīt uzņēmumus apsekojumu laikā un mazināt nelegālo nodarbinātību. Turklāt darba devējiem papildu būtu jāiesniedz informācija arī par darbinieku nostrādāto stundu skaitu mēnesī. Patlaban šāda informācija nav jāiesniedz.


Jaunā informācijas sniegšanas kārtība noteikta LM sagatavotajā Ministru kabineta noteikumu projektā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.


Noteikumu projekts šodien, 15. novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Par to vēl būs jālemj valdībai.


Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758,
vineta.berzina@lm.gov.lv 
Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 26186178,
ilze.boluza@lm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.