Preiļu NVO centrs turpina dalībnieku uzņemšanu maksas kursos

15.11.2007.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības
iestādes reģistrācijas apliecība nr. 1860800593


Turpinās dalībnieku uzņemšana sekojošos maksas kursos:
Zīda apgleznošana 36h
Mākslas terapija 36h
Projektu izstrāde un vadība 36h


Psiholoģijas kursi:
Efektīvas saskarsmes pamati 36h
Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana ģimenē 36h


Kursus beidzot tiek izsniegta apliecība


No 2008. gada janvāra tiek piedāvāta vienkāršā ieraksta sistēmas grāmatvedības datorprogramma „KRIVULIS” un divkāršā ieraksta sistēmas grāmatvedības datorprogramma „ZALKTIS”.


Pieteikties: Preiļu NVO centrā, Brīvības ielā 7, vai pa tālruņiem 5321603, 28340855


 

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2007.