Notiks seminārs skolu medicīnas māsām par psihoaktīvo vielu lietošanu skolēnu vidū

15.11.2007.

Valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 67081549; mob.26442452; fakss 67339006;
e-pasts:
prese@sva.gov.lv; www.sva.gov.lv


Sabiedrības veselības aģentūra 15. novembrī rīko semināru „Psihoaktīvo vielu lietošanas atpazīšana skolēnu vidū un turpmākā rīcība”, kas paredzēts skolu medicīnas māsām.


Seminārā lekcijas par atkarības slimību izplatību bērnu vidū Latvijā, narkoloģiskās ārstēšanas iespējām pusaudžiem, likumdošanu atkarību slimību jautājumos, smēķēšanas tendencēm pusaudžu vidū, kā arī psiholoģiskajiem aspektiem lasīs speciālisti no Sabiedrības veselības aģentūras un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra. Tāpat arī seminārā būs iespējams uzzināt Eiropas skolu aptaujas par alkoholu un citām narkotiskajām vielām rezultātus un skolēnu veselības paradumu pētījuma rezultātus.


Seminārā iegūtās zināšanas ir nepieciešamas, lai skolas personāls būtu kompetents un labi informēts psihoaktīvo vielu lietošanas un atkarību jautājumos, kā arī zinātu, kā pareizi rīkoties gadījumā, ja ir aizdomas, ka skolēns lieto psihoaktīvās vielas.


Sabiedrības veselības aģentūras Atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības centra speciālisti norāda: pēc 2006. gada datiem pēdējo piecu gadu laikā ir ievērojami pieaugusi alkohola lietošana nepilngadīgo vidū, un jauniešu vidū ir novērojama nelabvēlīga tendence lietot un nenovērtēt draudus, ko veselībai rada „zālītes” un „klubu” narkotiku lietošana.


Par psihoaktīvām vielām sauc ikvienu ķīmisku vielu, kura pat pēc vienreizējas lietošanas var mainīt garastāvokli, fizisko pašsajūtu, uzvedību, apkārtnes uztveri jeb izraisīt citus psihosomatiskas iedarbības efektus un sistemātiskas lietošanas rezultātā radīt psihisku un fizisku atkarību.
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Sprūde-Nesenberga
Papildus informācija pa telefoniem 67081625 vai 28805384

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.