Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo

15.11.2007.

Sakarā ar to, ka 2007. gada 19. novembris ir brīvdiena, Preiļu novada domes izsludinātajām iepirkumu procedūrām:
• Identifikācijas Nr. PND 2007/47 M „Informatīvā bukleta izgatavošana ES Interreg III A programmas projekta Nr.SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros”;
• Identifikācijas Nr. PND 2007/48 M „Norādes Preiļu pilsētā – iepirkums”;
• Identifikācijas Nr. PND 2007/49 M „Preiļu novada domes sociālā dzīvokļa A.Upīša ielā 20-5, Preiļos, remonts”


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2007. gada 21. novembra plkst.10.00.


2007. gada 15. novembris
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Ivanovs

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2007.