Privatizēto dzīvokļu īpašnieku mācības Preiļos gūst lielu atsaucību

07.11.2007.

7. novembrī Preiļos notika mācības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par mājokļu apsaimniekošanu. Uz mācībām bija ieradušies 46 klausītāji, līdz dienas beigām palika 32 mācīties gribētāji.


Apmācības organizē Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) sadarbībā ar valsts aģentūru „Mājokļu aģentūra” un SIA „Preiļu saimnieks”. Šī bija pirmā nodarbība, kuru vadīja dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Biķernieki” priekšsēdētāja Larisa Avotiņa. Piecpadsmit gadus viņa jau vada sabiedrību, bet sešus gadus strādā arī par LPMC lektori.


LPMC direktore Gunta Liepa, kura atklāja mācību ciklu Preiļos, pastāstīja, ka  mācības privatizēto dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešamas, lai saprastu, ko mājokļu apsaimniekošanā var darīt paši iedzīvotāji. Mācību programmā turpmāk būs ietverti dažādi jautājumi – grāmatvedības kārtošana, juridiskie jautājumi, tāmju sastādīšana, siltuma taupīšanas metožu atpazīšana, saskarsme ar mājas iedzīvotājiem, risinot apsaimniekošanas jautājumus. Kursu programmā preilieši apgūs zināšanas, kuras nepieciešamas, lai varētu sakārtot savu māju. Interesantas solās būt arī nākošās lekcijas, jo uz mācībām tiks pieaicināti zinoši speciālisti no visas Latvijas. Mācību dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem māju apsaimniekošanas veidiem, jo iespējas var būt dažādas – var slēgt apsaimniekošanas līgumu, pilnvarojuma līgumu, līgumu ar pārvaldnieku, var veidot dzīvokļu kooperatīvu vai dzīvokļu apsaimniekošanas biedrību. Izvēloties kādu no mājokļu apsaimniekošanas veidiem, iedzīvotāji mācās rēķināt apsaimniekošanai paredzēto naudu, skaitīt ieņēmumus un izdevumus, taupīt ūdeni un siltumu.


Gunta Liepa pavēstīja, ka šāda veida mācības Latvijā notiek jau septiņus gadus. Tajās pilsētās, kur vairākums darbaspējīgo iedzīvotāju ir apguvuši šo kursu, viņi paši dzīvokļu jautājumus sakārto ļoti veiksmīgi. Valmierā un Gulbenē mācības ir notikušas daudzām grupām, tomēr iedzīvotāji atkārtoti lūdz organizēt kursus par jaunākajām atziņām māju apsaimniekošanas darbā. Pabeidzot mācību kursu, dzīvokļu īpašnieki kļūst saprotoši, neizvirza neadekvātas prasības ne namu pārvaldēm, ne pašvaldībām. Mācību centra direktore uzsvēra, ka katrā mājā jāveido iedzīvotāju iniciatīvas grupas 3 – 5 cilvēku sastāvā, un no katrs mājas būtu jāmācās vismaz diviem cilvēkiem, lai varētu dzirdētos jautājumus izklāstīt pārējiem mājas iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā, kā dzīve rāda, šodien gandrīz katrs bez speciālām zināšanām prot ārstēt, skolot bērnus un apsaimniekot mājokļus.


Larisa Avotiņa pirmās mācību dienas noslēgumā pavēstīja, ka mācīties vajadzētu visiem produktīvajā vecumā esošajiem privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, jo tikai mācoties var iegūt reālas zināšanas, bet apmācīts cilvēks ir aizsargāts cilvēks. Katram iedzīvotājam ir svarīgi saprast, kas ir īpašums un kā par to atbildēt.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks ar gandarījumu informēja, ka mācību pirmā diena Preiļos liecina, ka cilvēki nopietni sākuši interesēties par mājokļu apsaimniekošanu. Iespējams, ka tie preilieši, kuri jau mācību sākumā aizgāja, visu šajā jomā zina. Jānis Mūrnieks atzina, ka arī viņš, noklausoties lektores stāstīto, uzzinājis daudz jauna un noderīga. 
Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.