Preiļu novada dome veiks cirsmas – kailcirtes izsoli

13.11.2007.

Preiļu novada dome izsola pašvaldības cirsmu – kailcirte, kapsētas teritorijas paplašināšanai, „Moskvinas Kapsēta”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, Preiļu rajons, kadastra Nr. 7658 – 002 – 0083, kvartāls Nr. 1, 1,2 nogabals.


Izsole notiks 2007. gada 4. decembrī plkst. 11.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē 1. kabinetā – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 08. 00 līdz 17.00., informācija pa tālr.5322766.


Cirsmu var apskatīt darbadienās no plkst. 09.00 līdz 12.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29426188. 


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2007. gada 4. decembrī plkst.10.30.


Cirsmas nosacītā cena ir Ls 8020.00
Izsoles nodrošinājums Ls 802.00.
Izsole veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – Ls 200.
Maksāšanas veids – 100% latos.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2007.