Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

13.11.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/46 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Džudo cīņas paklāju iegāde”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „KENRI”
Reģ.Nr.40003633668


Loču iela 2,
Jūrmala, LV-2010
Tālr./fakss 67270482
e-pasts: kwon@apollo.lv


Ls 2542,37


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007. gada 13. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007. gada 13. novembris
Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2007.