Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 17. novembrī godinās novada iedzīvotājus

17.11.2007.

17. novembrī plkst. 16.00 Preiļu novada Kultūras namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 69. gadadienas pasākums.


Svinīgā pasākuma laikā tiks rādīta prezentācija, kurā būs atspoguļota novada izaugsme pēdējā gadā. Svētku sarīkojumā 35 Preiļu novada iedzīvotājiem tiks pasniegti domes Atzinības raksti un naudas balva 30 latu apmērā katram.


Par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā tiks pasniegtas Hansabanka naudas prēmijas trim novada skolu pedagogiem – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietniekam informātikas jautājumos Jurim Ertam, Preiļu 1. pamatskolas skolotājai Mairitai Grišulei un Preiļu 2. vidusskolas skolotājai Ilonai Podskočijai


Svētkus kuplinās novada pašdarbības kolektīvu – deju kopu „Gaida”, „Talderi”, „Dancari”, „Brūklenītes”, vokālā ansambļa „Rjabinuška”, Neatkarīgās vokālās grupas, folkloras kopas „Leiči”, deju grupas „Akcents” un teātra grupas „Haoss2” koncerts.
Pasākums noslēgsies ar balli.


18. novembrī plkst.12.00 Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai veltīts dievkalpojums.
Aicinām piedalīties novada iedzīvotājus un Preiļu ciemiņus!


Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2007.