Sākas apmācības bibliotekāriem Latvijas un Geitsu fonda līdzfinansētajā publisko bibliotēku attīstības projektā

12.11.2007.

Rīga, 2007. gada 12. novembrī. – Šajā nedēļā tiek uzsākts apmācību process Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros, kurā tiks iesaistīti visi apmēram 1800 Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāri. Katram bibliotekāram kopējais apmācību garums dažādās programmās būs 3 nedēļas. Kopumā apmācības ilgs līdz nākamā gada maijam un tās notiks 10 projekta ietvaros jaunizveidotajos Reģionālajos  mācību centros Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Rīgā (divi centri), Ogrē, Daugavpilī, Preiļos, Valmierā un Gulbenē, tādējādi nodrošinot kursu norisi pēc iespējas tuvāk bibliotekāru dzīves un darba vietām.


Pirmais apmācību kurss būs par elektroniskā paraksta izmantošanu, lai bibliotekāri varētu šo rīku izmantot paši, kā arī konsultēt iedzīvotājus par tā lietošanu. Šā gada vasarā visiem publisko bibliotēku bibliotekāriem tika nolemts bez maksas piešķirt elektronisko parakstu. Apmācības par elektronisko parakstu bibliotekāriem nodrošina SIA „Corporate Solutions”. 


Vēlāk bibliotekāriem paredzēts apgūt arī jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, zināšanas par bibliotēku lomu zināšanu sabiedrībā, bibliotēku attīstības plānošanu, mūžizglītību, efektīvām pasniegšanas metodēm, lasītāju izpēti un motivēšanu, kā arī inovatīvo darbu bibliotēkās.


Katrs reģionālais mācību centrs ir aprīkots ar vienu stacionāru un vienu mobilu datorklasi, kas aprīkota ar 12 datoriem lietotājiem, vienu datoru pasniedzējam, vienu servera datoru, vienu rezerves datoru un vienu multifunkcionālo iekārtu (printeris, skeneris, kopētājs). Stacionārās datorklasēs uzstādīta arī interaktīvā tāfele, bet mobilajās klasēs, kuras ir iespējams pārvietot reģiona ietvaros un rīkot apmācības tuvāk bibliotekāriem, tāfeles vietā būs ekrāns un projektors, jo interaktīvā tāfele nav pielāgojama pārvietošanai. Visi datori ir aprīkoti arī ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, lai bibliotekāriem varētu nodrošināt e-paraksta izmantošanas apmācību.
Kā jau iepriekš ziņots, pagājušā gada novembrī Bila & Melindas Geitsu fonds piešķīra Latvijai 16,2 miljonus ASV dolāru informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu, kuram bez Geitsu fonda granta un Latvijas valsts līdzfinansējuma programmatūru 7,9 miljonu ASV dolāru apmērā ziedojusi arī kompānija Microsoft, īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. Aģentūras misija ir palīdzēt kultūras atmiņas institūcijām – bibliotēkām, arhīviem un muzejiem saglabāt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.


Mediju kontaktiem:
Kaspars Rūklis,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
V/A „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048; e-pasts:
kaspars.ruklis@kis.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2007.