Aicinām Jūs uz Jauniešu centra atvērto durvju dienu 20. novembrī plkst. 15.00

20.11.2007.

Aicinām Jūs uz Jauniešu centra atvērto durvju dienu 20. novembrī plkst. 15.00


Projekta prezentācija
• jauniešu radošo darbu izstāde
• sienas dekora veidošana
• nodarbībās apgūtās prasmes


Būsim ļoti priecīgi saņemt centra darbības paplašināšanai noderīgas dāvanas.


Projekts Nr. VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278
„Izglītības un attīstības centra izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām Preiļu novada domes Sociālajā dienestā”       


Projekta mērķis
Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kopējā izglītības sistēmā, izveidojot Preiļu novada domes Sociālajā dienestā izglītības un attīstības centru jauniešiem ar īpašām vajadzībām.


Projektu atbalsta
Eiropas Savienības Sociālais fonds – 80% un Latvijas valsts – 20%


Projekta īstenošanas laiks
2007. gada 1. augusts – 2008. gada 31. jūlijs


Sadarbības partneri
Rudzātu speciālā internātskola, Preiļu arodvidusskola, Preiļu novada invalīdu biedrība.


Projektu īsteno Preiļu novada dome


Projekta aktivitātes
uzsākām iesākoties jaunajam mācību gadam un notiks 5 dienas nedēļā. Tajās jaunieši varēs apgūt, pilnveidot un nostiprināt zināšanas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, atbilstoši savām spējām un apgūt dažādus praktiskus darbus – rokdarbus, amatniecības un mākslas nozarēs. Praktiskās nodarbības vadīs dažādu nozaru speciālisti. Pedagogi, darbojoties un vērojot jauniešus, izstrādās individuālās attīstības programmas projekta tiešajai mērķa grupai – 15 jauniešiem ar speciālām vajadzībām.


Centrs darbojas no 3. septembra darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Aglonas ielā 1a.


Sīkāka informācija
Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centrā vai pa tālruni 5320124 (Anitra)

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2007.