Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Informatīvā bukleta izgatavošana …

12.11.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Informatīvā bukleta izgatavošana ES Interreg III A programmas projekta Nr.SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2007/47M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2380,00 ( bez PVN 18%).


Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.11.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes Plānošanas daļas projektu vadītāja Sanita Meļko, tālr. 5322766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2007.