Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „NORĀDES PREIĻU PILSĒTĀ – IEPIRKUMS”

12.11.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru –  „NORĀDES PREIĻU PILSĒTĀ –IEPIRKUMS”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 48 M.


Iepirkuma procedūra – Iepirkums robežās no Ls 1000 – 10000.


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada februāra mēnesis.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.11.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada māksliniece Ieva Babre, tālr.28317089.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2007.