Veicinās cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā

08.11.2007.

Lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi kārtību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai.


Alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un šo cilvēku integrācija sabiedrībā ir pašvaldību uzdevums. Taču, lai pašvaldības varētu pieņemt lēmumu par šiem cilvēkiem piemērotāko pakalpojumu, nepieciešama pilnīga informācija par katru cilvēku, kurš pārceļas no valsts sociālās aprūpes centra (SAC) uz pašvaldības grupu māju.


Lai nodrošinātu precīzāku un kvalitatīvāku informācijas apmaiņu starp valsts SAC un pašvaldībām, LM precizējusi tos dokumentus, kuri būtu jānodod pašvaldībām, cilvēkam pārceļoties uz grupu māju. Tas ļautu pašvaldībām arī efektīvāk plānot alternatīvos sociālos pakalpojumus nākotnē.


Tāpat LM papildu noteikusi kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai redzes un dzirdes invalīdiem.


LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību šodien, 8.novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.


Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758,
vineta.berzina@lm.gov.lv 
Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 26186178,
ilze.boluza@lm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.