Sabiedrības veselības aģentūras speciālisti ar skolēniem internetā diskutē par atkarību jautājumiem

07.11.2007.

Valsts aģentūra
Sabiedrības veselības aģentūra
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 67081549; mob.26442452; fakss 67339006;
e-pasts:
prese@sva.gov.lv; www.sva.gov.lv


Pagājušajā nedēļā Sabiedrības veselība aģentūra īstenoja pilotprojektu, kura ietvaros speciālisti un skolnieki piedalījās interaktīvā diskusija interneta vidē (čatā) un pārrunāja skolniekiem aktuālos jautājumus, kas saistīti ar atkarību vielām – par smēķēšanu, alkoholu, narkotikām, modernajām informācijas tehnoloģijām un to ietekmi.


Diskusijā piedalījās 14 Brocēnu vidusskolas klases (6.-12.klase) jeb aptuveni 170 skolnieki. Diskusijas mērķis bija atspēkot skolnieku vidū pastāvošos mītus, nostiprināt zināšanas un izglītot skolēnus par dažādām atkarību izraisošām vielām un to radītajām sekām. SVA Atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības centra speciālisti uzsver, ka līdzdalība šādā diskusijā palīdz skolēnam veidot nepieciešamo zināšanu kopumu veselības jomā un pieņemt pareizu un pārdomātu lēmumu, ikdienas situācijās saskaroties ar atkarību izraisošām vielām un piedāvājumiem tās lietot.


Pēc diskusijas speciālisti secināja, ka skolniekiem jautājumi par veselību un veselīgu dzīvesveidu ir aktuāli un viņu interesē ne vien jautājumi par atkarībām, bet arī par dažādām infekcijas slimībām (hepatītu, tuberkulozi), vakcināciju, kā arī par seksuālo veselību. Šī interaktīvā diskusija bija abpusējs ieguvums: skolnieki guva kompetentas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, bet speciālisti iegūto informāciju varēs izmantot plānojot turpmāko profilakses darbu.


Līdzīgas interaktīvās diskusijas ar jauniešiem SVA plāno rīkot arī nākošgad, palielinot skolu un diskusijas tēmu skaitu.


Diskusija tika rīkota atbilstoši Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmai 2005.-2008.gadam, kurā ir ietverta skolēnu un jauniešu izglītošana par atkarību izraisošo vielu lietošanas negatīvajām sekām.
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Sprūde-Nesenberga
Papildus informācija pa telefoniem 67081625 vai 28805384


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.