Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļu novada iedzīvotājiem tiks pasniegti Atzinības raksti

07.11.2007.

Preiļu novada dome izskatīja iesniegtos pieteikumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem sakarā ar ieguldījumu novada attīstībā.
Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienas svētku pasākumā 17. novembrī Atzinības rakstus saņems:


Anfisa Abramova – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru biedrības valdē;
Vita Anspoka – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja par godprātīgu, profesionālu pedagoģisko darbu;
Ilgvars Belovs – a/s „Preiļu siers” galdnieks par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā;
Sigita Brice – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece par sekmīgu, radošu un pašaizliedzīgu darbu;
Aleksandra Džeriņa – Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore par ilgstošu un rūpīgu darbu sociālajā jomā;
Juris Erts – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks par ieguldījumu informātikas jomas attīstībā;
Mihails Fadejevs – SIA „Preiļu celtnieks” darbinieks par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā;
Zoja Gulbinska – a/s „Preiļu siers” tirdzniecības daļas vadītāju par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā;
Zenta Igolniece – SIA „Preiļu saimnieks” labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja par ieguldījumu pilsētas labiekārtošanā un komunālās saimniecības attīstībā;
Vasilijs Jevsejevs – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas autovadītājs par apzinīgu un godprātīgu darbu komunālajā saimniecībā;
Aivars Jonāns – SIA” Lauku tehnika” inženieris mehāniķis par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā;
Aina Kažemāka – Aizkalnes kultūras nama vadītāja par ilggadēju darbu kultūras pasākumu organizēšanā; 
Galina Kirilova – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” apkopēja par ilggadēju darbu sakoptas vides uzturēšanā pirmsskolas izglītības iestādē;
Velta Krišāne – biedrības „Mūsmājas” valdes priekšsēdētāja par ieguldījumu nevalstiskās organizācijas attīstībā;
Anna Lakuša – Preiļu 1.pamatskolas tehniskā darbiniece par ilggadēju godprātīgu darbu skolas vides saglabāšanā un sakopšanā;
Jānis Leitāns – Preiļu novada Invalīdu biedrības valdes loceklis par aktīvu darbu invalīdu biedrībā;
Pēteris Malnačs – Preiļu politiski represēto kluba ilggadējais biedrs par ieguldījumu kluba darbības organizēšanā;
Tatjana Nesteroviča – Preiļu arodvidusskolas galvenā grāmatvede par veiksmīgu darbību Eiropas Savienības līdzekļu piesaistē izglītības iestādei;
Galina Ogorodnikova – SIA „Preiļu slimnīca” reanimācijas palātas sanitāre par ilggadēju un godprātīgu darbu uzņēmumā;
Viktors Plociņš – z/s „Upmala” īpašnieks par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā pagastā;
Viktors Ratnieks – SIA „Korna dzirnavu HES” valdes priekšsēdētājs par ieguldījumu lauku ekonomikas dažādošanā;
Aleksandrs Ribinickis –  SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas katlu mašīnists par ieguldījumu Preiļu pilsētas siltumapgādes saimniecības attīstībā;
Pavlina Sabanska – Preiļu 2.vidusskolas skolotāja par godprātīgu, apzinīgu un ilggadēju darbu;
Paulīna Skutele – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru biedrības valdē;
Ināra Šmeikste  –  SIA „Laura Plus” darbiniece  par ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē;
Elita Šņepste – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā;
Marija Švābe – biedrības „Preiļu NVO centrs” darbiniece par pašaizliedzīgu darbu organizācijas darbības attīstībā un pilnveidošanā;
Ināra Urča – Preiļu novada kultūras centra pasākumu koordinatore par ieguldījumu novada jauniešu iesaistīšanā Latvijas valsts svētku un atceres dienu organizēšanā;
Artis Utināns – biedrības „Preiļu NVO centrs” darbinieks par pašaizliedzīgu darbu organizācijas darbības attīstībā un pilnveidošanā;
Irēna Vaivode – SIA „Preiļu slimnīca”  terapijas nodaļas vadītāja  par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnas jomā;
Ilmārs Verze – a/s „Preiļu siers” siera sūkalu pulvera ražošanas rūpnīcas vadītājs par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā;
Anastasija Vilcāne – Preiļu 1.pamatskolas sākumskolas katehēte par ieguldīto darbu bērnu vērtību orientācijā personības veidošanas laikā;
Jefrosinija Vilcāne – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru biedrības valdē;
Inta Ziemele  –  Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra  iedzīvotāja par ieguldījumu Aizkalnes pagasta attīstībā;
Marija Zīmele – SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas vecmāte par ilggadēju un godprātīgu darbu uzņēmumā.

Pēdējās izmaiņas: 07.11.2007.