Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Džudo cīņas paklāju iegāde”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

05.11.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Džudo cīņas paklāju iegāde”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2007/ 46 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 3000.00 tai skaitā PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 10.12.2007.g.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš13.11.2007.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada sporta metodiķis Leonīds Valdonis, tālr.29556446.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2007.