Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Tehniskā projekta izstrāde telpu renovācijai Kārsavas ielā 4, Preiļos dzimtsarakstu nodaļas izvietošanai”

05.11.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/45 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Tehniskā projekta izstrāde telpu renovācijai Kārsavas ielā 4, Preiļos dzimtsarakstu nodaļas izvietošanai”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


A/S „Komunālprojekts”
Rēzeknes nodaļa
Reģ.Nr.40003005372Juridiskā adrese:
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045
Biroja adrese:
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4600


Ls 6800,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 05.novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007.gada 05.novembris


Ziņas sagatavoja:
Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2007.