Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”

01.11.2007.

Preiļu novada domes Sociālais dienests informē, ka Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija ir reģistrējusi Preiļu novada domes 2007.gada 9.oktobra saistošos noteikumus Nr.04/07 „Grozījumi Preiļu novada domes 2007.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.01/07 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā””. 


Grozījumi paredz, ka līdz šā gada beigām vienreizējo gada pabalstu komunālo maksājumu daļējai segšanai (dzīvoklī ar centrālo apkuri – Ls 50.00, dzīvoklī ar malkas apkuri – Ls 40.00) varēs saņemt tās personas, kuras atbilst kādai no šīm grupām un šajā gadā pabalstu vēl nav saņēmušas:
– nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru pensija ir līdz Ls 135.00;
– nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru pensija ir līdz Ls 135.00 un kuru likumīgie apgādnieki (bērni, pilngadīgi mazbērni) materiālā vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi palīdzēt saviem apgādājamajiem (ko apliecina atbilstošs dokuments par apgādnieka ienākumu līmeni vai darbnespēju);
– nestrādājošu pensionāru ģimenes, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00.


Personai, kura vēlas saņemt minēto pabalstu, jāgriežas Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, līdzi ņemot izziņu par deklarēto dzīves vietu un VSAA izziņu par pensijas apmēru par pēdējiem 3 mēnešiem.
 
Noteikumi papildināti ar jauniem pabalstu veidiem:
– vienreizējs gada pabalsts Ls 40.00 apmērā I, II grupas invalīdiem (kuriem invaliditāte noteikta vismaz līdz š.g. 31.decembrim) un politiski represētai personai (invalīdiem jāuzrāda invaliditātes izziņa, politiski represētai personai – politiski represētas personas apliecība);
– vienreizējs gada pabalsts bērnam invalīdam Ls 30.00 apmērā (jāuzrāda bērna invalīda apliecība);
– vienreizējs gada pabalsts III grupas invalīdam (kuram invaliditāte noteikta vismaz līdz š.g. 31.decembrim un kurš vismaz 3 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir bijis reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks) Ls 15.00 apmērā (jāuzrāda invaliditātes izziņa).


Minētie pabalsti attiecas uz tām personām, kuru deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus ir Preiļu novada administratīvā teritorija, un tos izmaksā novembra – decembra mēnešos.
Sīkāka informācija Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, vai pa tālruni 5323200.


Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2007.