Preiļu NVO centrā turpinās projekts pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā

02.11.2007.

No 2007. gada 4. septembra biedrībā “Preiļu NVO centrs” turpinās projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”  Nr 2007.NVOF1.1./6-5/17, ko finansē no EEZ, Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un Latvijas valsts, aktivitāšu realizēšana.


Oktobrī Preiļu rajona nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespējams mācīties 12 stundu bezmaksas kursos „Interneta pamati”. Kursus beigušie saņēma apliecības. Iegūtās prasmes varēs izmantot, gatavojot projektu pieteikumus un nepieciešamās informācijas iegūšanai NVO darbības attīstībai, kā arī izmantojot internetu kā saziņas līdzekli.


Projekta ietvaros tika noorganizēts seminārs ”NVO attīstība Latvijā un likumdošana”, ko vadīja pilsoniskās sabiedrības un lauku attīstības eksperts Valdis Kudiņš. Seminārā tika runāts par NVO lomu pilsoniskas sabiedrības veidošanā, funkcijām, misiju, NVO darbību reglamentējošo likumdošanu, atbalsta mehānismiem u.c. jautājumiem, tika sniegtas konsultācijas.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbinieki Ineta Liepniece, Artis Utināns un biedrības „Preiļu rajona partnerība” VRG procesa veicinātāja Maruta Plivda piedalījās informatīvajā seminārā Preiļu rajona Saunas pagastā, kurā interesenti uzzināja par biedrības „Preiļu NVO centrs” projektu pieredzi un mūžizglītības iespējām Preiļu rajonā. Semināra dalībnieki uzzināja par iespējamo finansējumu vietējām iniciatīvas grupām un nevalstiskajām organizācijām nākošajā 2008. gadā no KNHM fonda .Maruta Plivda informēja par LEADER+ attīstību un gaitu Preiļu rajonā un partnerības pieredzes apmaiņas braucienu Polijā un Slovākijā.


Projekta aktivitātes turpināsies arī novembrī un decembrī. Novembrī 16 nevalstisko organizāciju grāmatvežiem būs iespējams mācīties 12 stundu bezmaksas datorkursos ”Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu”, lai iegūtu prasmes grāmatvedības uzskaiti veikt ar datorprogrammu „Zalktis”.


Interesentiem ir iespējams pieteikties pa tālruni 5321603 vai personīgi Brīvības ielā 7, Preiļos.
Projekta ietvaros 23. novembrī pulksten 15.00 Preiļu rajona Galēnos notiks informatīvs seminārs par nevalstiskajam sektoram aktuāliem jautājumiem.


Katru dienu Preiļu NVO centrā iespējams saņemt konsultācijas par biedrību reģistrēšanas, statūtu noformēšanas, finanšu u. c. jautājumiem.


Ineta Liepniece, 
Biedrības ”Preiļu NVO centrs” direktore

Pēdējās izmaiņas: 02.11.2007.