Noslēgsies iepazīšanās ar skiču projektu autoostas un veikala jaunbūvei Preiļos

01.11.2007.

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus no 1. novembra līdz 30. novembrim iepazīties ar skiču projektu „Autoosta un veikala jaunbūve” Tirgus laukumā 11, Preiļos. Pasūtītājs: SIA ”Marno J” reģ. Nr. 40003529233, Rīga, Šķūņu iela 15, LV-1050. Projektētājs: SIA „AAC birojs”, reģ. Nr. 45403012483, Pasta iela 21, Jēkabpils, LV-5201. Zemes īpašnieks – Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca.


Skiču projekta materiālus iedzīvotāji var apskatīt Preiļu novada kultūras nama mazajā zālē. Priekšlikumus un ieteikumus jāsūta rakstiski uz Preiļu novada domi, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, LV-5301, vai jānodod domes kancelejā.


Saskaņā ar izstrādātajām skicēm projektējamā būve atrodas pilsētas centrā starp Krāslavas un Kārsavas ielām. Būves izvietojums un tās infrastruktūra veidota saskaņā ar Preiļu pilsētas apbūves noteikumu prasībām. Te ir paredzēta automašīnu stāvlaukuma ierīkošana un brauktuvju labiekārtošana, izbūvējot asfaltbetona segumu un cementbetona bruģi ietvēm. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam, ir paredzēts saimniecības laukums ar atkritumu utilizācijas vietu. Satiksmes kustība organizēta ar atsevišķām iebrauktuvēm autostāvvietai vieglajām automašīnām un stāvvietai autobusiem.


Tehniskā projekta stadijā tiks izstrādāts satiksmes organizācijas plāns, teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas plāns.


Būves pirmajā stāvā paredzēta autoosta, pārtikas tirdzniecības veikals, rūpniecības un saimniecības preču veikali, kafejnīca, dažādu pakalpojumu vietas ar nelielām rūpniecības preču nomas platībām. Otrajā stāvā tiks izvietotas tehniskās telpas.


Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2007.