Brīvpusdienas septembra mēnesī saņēmuši 59 Preiļu novada bērni

22.10.2007.

Preiļu novada domes Sociālais dienests ir apkopojis informāciju par bērnu skaitu, kuri septembra mēnesī ir saņēmuši brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē kā to paredz Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.01/07 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” p.5.1. par to, ka brīvpusdienas saņem trūcīgo ģimeņu bērni, un Preiļu novada domes rīkojums Nr.4-6/10 par brīvpusdienu piešķiršanu tām Preiļu novada ģimenēm, kurās ir četri un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam.


Kopumā septembrī brīvpusdienas saņēmuši 59 novada bērni – 35 bērni, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm, un 24 daudzbērnu ģimeņu bērni. Lielākais brīvpusdienas saņēmušo skaits ir Preiļu 2.vidusskolā – tas ir 31 bērns, pēc tam seko Preiļu 1.pamatskola ar 23 bērniem, bet Aizkalnes pamatskolā brīvpusdienas saņēmuši vien 5 bērni.


Salīdzinājumā ar gada sākumu, kad pusdienu cena kopgaldā Preiļu pilsētas skolās sastādīja janvāra mēnesī Ls 0.40, bet februārī Ls 0.45, ar š.g. 1.septembri, sakarā ar izejvielu cenu paaugstināšanos, pusdienu maksa tika paaugstināta līdz Ls0.55. Viszemākā pusdienu maksa joprojām ir Aizkalnes pamatskolā – tie ir Ls 0.30.


Nākas atzīt, ka brīvpusdienu piešķiršana ir liels atbalsts ģimenēm, kurās ir skolēni, jo vairumā gadījumu ģimenēs ir divi līdz četri bērni, kas no mājsaimniecības budžeta attiecīgi prasa 19.80-39.60 Ls mēnesī.


Sakarā ar pusdienu maksas paaugstināšanos, auguši arī Sociālā dienesta izdevumi par brīvpusdienu maksas segšanu pakalpojumu sniedzējiem. Ja gada sākumā pakalpojumu sniedzējam tika pārskaitīti vidēji Ls 450.00 mēnesī, tad septembra mēnesī piestādīto rēķinu summa sastāda jau aptuveni Ls 527.00. Sociālā dienesta budžetā brīvpusdienām 2007.gadā paredzēti Ls 7525.00, bet uz šo brīdi iztērēti Ls 2596.


Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja 

Pēdējās izmaiņas: 22.10.2007.