Medicīnisko pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 150 latus gadā

22.10.2007.

Ja Jūsu veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā ir sasniegusi 150 latus, Jūs no turpmākas pacienta iemaksu maksāšanas šajā gadā esat atbrīvots.


Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā visas Jūsu veiktās iemaksas neatkarīgi no tā, kādā ārstniecības iestādē tās veiktas, ieskaitot arī pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā. Atbrīvojums attiecas gan uz pacienta iemaksām par vizīti pie ģimenes ārsta un speciālista, gan analīzēm, sonogrāfiskajiem izmeklējumiem un citiem valsts garantētajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.


Jums jāseko šo iemaksu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt uzrādītam:
• pacienta vārdam un uzvārdam;
• personas kodam;
• ārstniecības iestādei.


Ar šiem maksājumus apliecinošajiem dokumentiem jums jādodas uz Aģentūras teritoriālo nodaļu, kurā Jums tiks izsniegta izziņa par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.


Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti (čeki), kuros uzrādīts, ka veikta „pacienta iemaksa” par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu.


Lai saņemtu naudas atmaksu par summu, kas pārsniegusi noteiktos 150 latus gadā, ar maksājumus apliecinošiem dokumentiem par visām stacionēšanās un uzturēšanās reizēm, kā arī čekiem par veiktajām iemaksām veselības centros, ārstu praksēs utt. jādodas uz Aģentūras teritoriālo nodaļu, kur Jums izsniegs izziņu, ka attiecīgajā gadā Jums vairs nav jāmaksā pacienta iemaksas. Ar šo izziņu Jums jādodas uz to slimnīcu, kur Jūs pēdējo reizi ārstējāties, lai saņemtu naudas atmaksu par summu, kuru esat pārmaksājis.


Jūs varat vērsties arī sava rajona Valsts ieņēmumu dienestā, aizpildīt atbilstošās deklarācijas un saņemt nodokļu atvieglojumus par noteiktiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem (t.sk. maksas) kā to paredz Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumi nr. 336 ‘’Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.


Ārstēšanās izmaksas par vienu stacionēšanās reizi, neatkarīgi no slimnīcā pavadīti dienu skaita nedrīkst pārsniegt 80 latus.


Kārtību, kādā tiek sniegta un apmaksāta veselības aprūpe Latvijā reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (izdoti 19.12.2006). Ar šiem MK  noteikumiem Jūs varat iepazīties arī Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras mājas lapā: http://www.voava.gov.lv
 
Par jautājumiem un sūdzībām, kas saistīt ar veselības aprūpi un, Jūs varat zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni – 8001234(darbdienās no 9:00 – 17:00, piektdienās no 9:00 – 16:00).
Zvanot pa šo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt:
– kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
– kārtību, kādā var saņemt valsts garantētos ārstnieciskos pakalpojumus; 
– informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
– kā arī gūt atbildes uz citiem sevi interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.
 
www.voava.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.