Angļu valodas un citi mācību kursi novembrī

08.11.2007.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
Reģ.Nr. 50008034721.
Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006
SEB Unibankas filiālē, kods UNLALV2X026.
Adrese: Brīvības iela 7, Preiļi LV-5301. Tālr/fax: 5321603,
e-pasts:
nvo@axel.lv


8. novembrī pulksten 17.00 notiks angļu valodas kursu ar priekšzināšanām pirmā nodarbība (kursa ilgums 72 stundas, pasniedzēja Anitra Poplavska).


Novembrī tiks atklāti floristikas kursi (kursu ilgums 36 stundas).


Novembrī nevalstiskā sektora pārstāvjiem tiek piedāvāta iespēja apgūt bezmaksas 12 h kursus „Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu”.
Pasniedzēja Marija Švābe


Sīkāka informācija un pieteikšanās Brīvības ielā 7, Preiļos vai pa tālruni 5321603.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.11.2007.