Seminārs „Interešu aizstāvība”

07.11.2007.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
Reģ.Nr. 50008034721.
Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006
SEB Unibankas filiālē, kods UNLALV2X026.
Adrese: Brīvības iela 7, Preiļi LV-5301. Tālr/fax: 5321603,
e-pasts:
nvo@axel.lv2007. gada 7. novembrī pulksten 11.00 biedrībā „Preiļu NVO centrs” notiiks seminārs „Interešu aizstāvība”. Lektors: O. Zuģickis (Daugavpils).


Semināra tēmas:
 īstenoto interešu aizstāvības aktivitāšu metožu izvērtēšana, saskaņā ar organizācijas darbības misiju, vīziju un stratēģiju,
 dažādu interešu aizstāvības stratēģiju izvēle,
 metožu piemeklēšana,
 praktiski padomi interešu aizstāvībā, dalīšanās pieredzē,
 sadarbības partneru piemeklēšana un uzrunāšana pašvaldības un valsts institūcijās,
 sadarbības tīklu un partneru piemeklēšana nevalstisko organizāciju vidū nacionālā un starptautiskā līmenī.


Organizāciju pārstāvji  līdz 04.11.2007. aicināti pieteikties pa tālruni 5321603 vai 28340855.
Semināra norisi finansē Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.

Pēdējās izmaiņas: 07.11.2007.