Seminārs ”NVO finanšu jautājumi”

31.10.2007.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
Reģ.Nr. 50008034721.
Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006
SEB Unibankas filiālē, kods UNLALV2X026.
Adrese: Brīvības iela 7, Preiļi LV-5301. Tālr/fax: 5321603,
e- pasts:
nvo@axel.lv


2007. gada 31. oktobrī  pulksten 11.00 biedrībā ”Preiļu NVO centrs” notiks seminārs ”NVO finanšu jautājumi”.  Lektori: I.Krūtkrāmele un O.Zuģickis (Daugavpils).


Semināra tēmas :
 Ievads finanšu piesaistē – finanšu dažādošanas nepieciešamība, iespējas Latvijā un ārvalstu piemēri,
 Ziedojumu piesaiste no Latvijas privātpersonām un korporatīvajiem ziedotājiem,
 Līdzekļu piesaiste, piedaloties valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos, Eiropas Savienības u.c. ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu piesaiste mērķgrupas darba nodrošināšanai.


Organizāciju pārstāvji  līdz 28.10.2007. aicināti pieteikties pa tālruni 5321603 vai 28340855.


 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2007.