Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Kapličas izbūve Aizkalnes pagasta centra Daugaviešu kapos”

15.10.2007.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2007/ 44 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Kapličas izbūve Aizkalnes pagasta centra Daugaviešu kapos”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA “Preiļu celtnieks” Reģ.Nr.41503024529


Celtnieku iela 2, Preiļi, LV- 5301Ls 8727,26


7. Lēmuma pieņemšans datums: 2007.gada 12.oktobris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2007.gada 15.oktobris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Šņepsts Tālrunis: 5322766


 

Pēdējās izmaiņas: 15.10.2007.