Aizkraukles seniori viesojās Preiļos

06.10.2007.

Šī gada pavasarī mūsu novada Pensionāru biedrības (PB) valde pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Aizkraukli. 6. oktobrī savukārt Aizkraukles seniori – PB valde un vokālais ansamblis, viesojās Preiļos, lai iepazītos ar mūsu PB valdes, sociālā dienesta (SD) un tā Dienas centra (DC) darba pieredzi un piedalītos senioru vokālā ansambļa „Virši” 5 gadu jubilejas koncertā.


Vispirms viesi tiks sagaidīti un uzņemti Sociālajā dienestā, lai izrādītu SD un DC telpas, pastāstītu par tur saņemamajiem pakalpojumiem un par PB valdes aktualitātēm, tad pie SD un DC vadītāju Anitas Gāgas un Anitras Sondores sarūpētā kafijas galda pārrunāja interesējošos jautājumus.
Pēc tam viesus vedām uz Preiļu rajona galveno bibliotēku, kur bibliotēkas vadītāja Ināra Batarāga iepazīstināja ar izstāžu eksponātiem, telpu iekārtojumu, pastāstīja par bibliotēkas aktivitātēm un pakalpojumiem, ko var saņemt tās apmeklētāji.


Visu iepazīstināšanu ar mūsu pilsētas tagadni un vēsturi turpināja Preiļu rajona Tūrisma informācijas centra vadītāja Irēna Kjarkuža un noslēdza Inita Sparāne, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniece, sniedzot izsmeļošu informāciju par muzeja ekspozīciju.
Sirsnīgi pateicos Anitai Gāgai, Anitai Sondorei, Inārai Batarāgai, Irēnai Kjarkužai un Initai Sparānei par atsaucību un atbalstu PB valdei Aizkraukles senioru uzņemšanā.


Irēna Timošenko,
PB valdes priekšsēdētāja 

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2007.